Εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι για τι χρονική περίοδο 2010 - 2014

Νίκος Τσαμπαρλής
Νίκος Αλεξόπουλος
Ηλίας Γρηγορίου*
Παναγιώτης Πιερράκος**
Άννα Σρέτσκοβιτς
Αναστάσιος Τσάγκαρης
Αντώνης Φουστέρης
Αναστασία Ταμπουρατζή
 
     

* Ύστερα από παραίτηση του κ. Αργύρη Αργυρίου το 2012 τοποθετήθηκε ο κ. Ηλίας Γρυγορίου στη θέση του.

** Ύστερα από παραίτηση του κ. Βασίλη Κουή το 2012 τοποθετήθηκε ο κ. Παναγιώτης Πιερράκος στη θέση του.