Άρθρα

Συζήτηση & ανταλλαγή απόψεων για την βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης των ΜΜΜ στον Άλιμο

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΛΙΜΟ

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2013. Ανοικτή συζήτηση της Δημοτικής Παράταξη «Άλιμος Όλοι Μαζί» με θέμα « Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για την βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στον Άλιμο»

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2013, στις 19:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Ποσειδώνος και Φαν Βάικ)

Η παρουσία σας θα μας βοηθήσει τόσο στην εκτίμηση της σημερινής κατάστασης, όσο και στην διαμόρφωση προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τους εμπλεκόμενους φορείς  για την βελτίωση των παρεχομένων στους Δημότες συγκοινωνιακών υπηρεσιών.

 


ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΛΙΜΟ