Άρθρα

Επιστολή προς τον Δήμο και τον ΟΑΣΑ για ριζική αναδιάρθρωση των συγκοινωνιών

Επιστολή προς τον Δήμο και τον ΟΑΣΑ για ριζική αναδιάρθρωση των συγκοινωνιών

Σε συνέχεια της ανοικτής συζήτησης που διοργάνωσε ο συνδυασμός μας την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου με τους φορείς του Δήμου με θέμα«ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ...

...ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΛΙΜΟ», προχωρήσαμε στην σύνταξη επιστολής προς τον Δήμαρχο Αλίμου και τον Πρόεδρο του ΟΑΣΑ, το κείμενο της οποίας παρατίθεται παρακάτω:

 

Επιστολή προς Δήμο και ΟΑΣΑ